Położenie

Lasy własności Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Łosie położone są w Beskidzie Niskim, w terenie przygranicznym z Republiką Słowacji.

Galeria zdjęć

Wolnymi krokami nadchodzi wiosna

Historia

Nadleśnictwo Łosie w obecnych granicach utworzone zostało w 1972 roku. Tereny leśne kryją do chwili obecnej wiele ciekawych śladów historii tych ziem.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.