Wydawca treści Wydawca treści

Położenie i warunki lokalne

Lasy własności Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Łosie położone są w Beskidzie Niskim, w terenie przygranicznym z Republiką Słowacji.

Pod względem administracyjnym znajdują się w województwie małopolskim, powiecie gorlickim oraz w niewielkiej części w powiecie nowosądeckim.

Ze względu na regionalizację przyrodniczo-leśną teren Nadleśnictwa Łosie należy do VIII Krainy Karpackiej i mezoregionu Górnej Ropy.

Siedziba Nadleśnictwa Łosie znajduje się w miejscowości Łosie, położonej w pobliżu Gorlic, Grybowa i Uścia Gorlickiego.
Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 16 435 ha (powierzchnia z gruntami we współwłasności - zredukowana 16 848 ha).
Ponadto Nadleśnictwo Łosie pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni ok 2,3 tyś ha.