Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany reprezentatywne

Ekostemy reprezentatywne są to fragmenty lasu o wielkości umożliwiającej niezakłócony przebieg podstawowych procesów dynamiki ekosystemów, reprezentatywne dla określonego typu ekosystemu leśnego w określonych warunkach geograficznych. Wyłączenie z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych pozwala na uzyskanie punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych.

Lokalizację tych drzewostanów pokazuje załączona mapa.


Zainteresowane strony chcące wnieść uwagi, opinie czy propozycje własne dla obszarów ekosystemów reprezentatywnych mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: losie@krakow.lasy.gov.pl