Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Łosie występują górskie siedliska lasowe z dominującymi jodłą i bukiem . Średni wiek lasów wynosi 77 lat , a przeciętna zasobność 313 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

98 % – lasowe z przeważającym udziałem jodły, buka a na gruntach porolnych sosny

2 % – olsy i łęgi z udziałem olszy i jesionu

Udział gatunków lasotwórczych

·         39 % – jodła

·         30 % – buk

·         16 % – sosna

·         6 % –  świerk

·         4 % – modrzew

·         2 % –jawor,

·         3 % – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

·         1 % – I klasa

·         5 % – II klasa

·         13 % – III klasa

·         28 % – IV klasa

·         12 % – V klasa

·         10 % – VI klasa

·         2 % – VII klasa

-         1 % - VIII klasa i starsze

·         28 % - Klasa Odnowienia i KDO

Przeciętna zasobność wybranych gatunków

·         Jodła – 348 m3/ha

·         Buk     - 300 m3/ha

·         Sosna – 267 m3/ha

·         Modrzew – 221 m3/ha

·         Świerk – 248 m3/ha