Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie Łosie określa plan urządzania lasu, sporządzony na okres 10 lat.

Zapewnia on pozyskanie drewna w sposób nie przekraczający możliwości produkcyjnych lasu.

Dzięki temu, że obliczony rozmiar cieć jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, w Nadleśnictwie ma miejsce stały wzrost zapasu drewna na pniu.

W 2019 roku Nadleśnictwo zaplanowało pozyskać  77 094 m3 : w ramach cięć rębnych 44 896 m3, a w ramach cięć pielęgnacyjnych ( przedrębnych) 32 198 m3.

Racjonalnie prowadzone cięcia, oprócz zaspokojenia potrzeb rynku drzewnego, mają za zadanie m.in. przebudowę i odtworzenie drzewostanów, oraz poprawę ich jakości i odporności.