Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka Edukacyjna „Dolina Łopacińskiego”

Drogi Turysto,

Zapraszamy Cię na ścieżkę edukacyjną „Dolina Łopacińskiego”, która  została utworzona w celu zaprezentowania ważnych, a zarazem pięknych elementów przyrody Beskidu Niskiego. Ścieżka jest dostępna cały rok, co pozwala na obserwowanie zmian zachodzących w środowisku leśnym  które następują wraz z kolejnymi porami roku. Ścieżkę wytyczono na terenie leśnictwa Hańczowa - u podnóża Koziego Żebra (847 m n.p.m.). Trasa o długości około 2 km biegnie początkowo wzdłuż drogi gminnej a później drogą leśną prowadzącą  z uzdrowiska Wysowa - Zdrój do Hańczowej, przecinając szlaki turystyczne m.in. Główny Szlak Beskidzki.

Malowniczy zbiornik retencyjny na początku drogi oraz okoliczne lasy stanowią o niewątpliwej atrakcyjności ścieżki. Tutejsze lasy zostały uznane za lasy HCVF (High Conservation Value Forests) tj. lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych. Dominującym siedliskiem jest żyzna buczyna karpacka z bukiem i jodłą. Występują tu również drzewostany z przewagą sosny i modrzewia stopniowo przebudowywane przez leśników  jodłą i bukiem, które są pozostałością po wielkich akcjach zalesieniowych z ostatnich dekad XX wieku, które objęły okoliczne tereny rolnicze pozostawione przez rdzennych mieszkańców, przesiedlonych m.in. w ramach tzw. Akcji Wisła. Pamiętajmy, że lesistość tych terenów  po II Wojnie Światowej wynosiła mniej niż 30%, podczas gdy obecnie dzięki pracy wielu pokoleń leśników i robotników leśnych wyraźnie przekracza już 60%.

Okoliczne lasy obfitują w jelenie, sarny oraz dziki (szukaj uważnie ich tropów). Można w nich również obserwować dość licznie występujące wilki oraz prowadzące skryty tryb życia rysie. Niedźwiedź w tych terenach spotykany jest stosunkowo rzadko. W rejonie zbiornika retencyjnego oglądać można żerowiska bobrów oraz ptactwo wodne. Nie zapominajmy także, że Beskid Niski uznawany jest obecnie za jedną z najważniejszych ostoi orlików krzykliwych w Unii Europejskiej.

Kolejne przystanki tematyczne pozwalają zapoznać się z zagadnieniami związanymi zarówno z  przyrodą jak i z gospodarką leśną.

Życzymy miłego wypoczynku w lasach Beskidu Niskiego!     

Przystanki tematyczne:

1.           Witaj na ścieżce

2.           Wielkie efekty małej retencji

3.           Dobra energia drewna

4.           Drewno martwe i jego rola

5.           Bóbr Europejski

6.           Pies w lesie

7.           Kleszcze

8.           Las to zdrowie dla naszego umysłu

9.           Sarna nie jest „żoną” jelenia

10.         Rogi vs Poroże

11.         Grzyby

12.         Poznaj Leśną Szyche

13.         (Prawie) wszystko o drzewie

14.         Kto spotyka w lesie

15.         Jak zmieniają się Lasy Państwowe

 

Zapraszamy na stronę https://czaswlas.pl