Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej FSC już od roku 1998. Aktualny Certyfikat - FSC nr SGS-FM/COC-010065,  jest już piątym certyfikatem nadawanym z pięcioletnim okresem ważności. Certyfikat obowiązuje od 20 lutego 2019 do 19 lutego 2024 roku i potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnych społeczności.

Materiały do pobrania


Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr PEFC FM/01/20/BS

Certyfikat został przyznany na okres 13.02.2021 r do 12.11.2021 r. w zakresie "Trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie", na podstawie oceny spełniania kryteriów PEFC PL 1003:2012v.2."Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania"
PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej.

 

Materiały do pobrania