Wydawca treści Wydawca treści

Zdalna edukacja leśna

Nadleśnictwo  kwietnia 2021 r. rozpoczyna prowadzenie zajęć w formie edukacji zdalnej (on-line).

W celu przeprowadzenia takich zajęć należy deklarację chęci uczestnictwa w takich zajęciach zgłosić min. 7 dni przed plnowanymi zajęciami, poprzez e-maila: losie@krakow.lasy.gov.pl

Realizujemy zajęcia kameralne on-line a takze terenowe zajęcia on-line na ścieżce edukacyjnej "Dolina Łopacińskiego",