Wydawca treści Wydawca treści

Skontaktuj się z nami

Nadleśnictwo Łosie serdecznie zaprasza do wypoczynku w lesie.

Zapraszamy na zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej!

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z głównych zadań Lasów Państwowych.
Działalność edukacyjna jest skierowana do całego społeczeństwa, nie tylko do dzieci
i młodzieży.

Realizujemy następujące formy edukacji:

- Lekcje terenowe na ścieżce przyrodniczo leśnej „Dolina Łopacińskiego”

- Spotkania, warsztaty, prelekcje w siedzibach placówek oświatowych

- Konkursy

-  Akcje, imprezy okolicznościowe

Szeroko pojęta edukacja leśna ma  służyć kształtowaniu zgodnych z aktualnym stanem wiedzy postaw człowieka wobec środowiska naturalnego przede wszystkim zaś lasu. Ma prowadzić do zrozumienia przez społeczeństwo wszystkich funkcji lasów a także roli leśników i Lasów Państwowych w pełnieniu służebnych funkcji wobec społeczeństwa.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie edukacji leśnej: Specjalista Służby Leśnej Paulina Święs

Kontakt: 18 35 34 719 w. 106