Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Łosie
Nadleśnictwo Łosie
+48 18 35 34 719
+48 18 35 34 722

Adres elektronicznej skrzynki podawczej;

pgl__lp_0313/SkrytkaESP

 

Łosie 39

38-312 Ropa

NIP 738-000-67-44

REGON 350545725

Rachunek bankowy:  BNP PARIBAS, konto nr 42203000451110000000250870

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie
mgr inż. Bartłomiej Sołtys
+48 18 35 34 719;
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łosie
mgr inż. Piotr Wojtas
+48 18 35 34 719
Główny Księgowy
Wiesława Maciak
+48 18 35 34 719
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Adam Krok
+48 18 35 34 719
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sebastian Strzech
Konkakt ws. zgłoszenia zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem zwierząt
Mateusz Święs
+48 793 993 112

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Piotr Wojtas
Z-ca Nadleśniczego
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż.Paweł Rębisz
Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Joanna Maczuga
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Jerzy Józefiak
Starszy Specjalista SL ds. użytkowania lasu i BHP
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Paulina Święs
Specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Rafał Czuchta
Specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Karol Gutowski
Starszy Referent ds. sprzedaży
Tel.: +48 18 35 34 719

Dział Finansowo - Księgowy

Wiesława Maciak
Główny Księgowy
Tel.: +48 18 35 34 719
Irena Smoła
Starszy księgowy
Tel.: +48 18 35 34 719
Lucyna Guściora
Starszy księgowy
Tel.: +48 18 35 34 719
Danuta Dolińska
Starszy księgowy
Tel.: +48 18 35 34 719

Dział Administracyjno - Gospodarczy

inż. Marcin Walczyk
Sekretarz
Tel.: +48 18 35 34 719
Elżbieta Radziak-Dyl
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: +48 18 35 34 719
mgr inż. Dorota Stachoń
Specjalista SL ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 18 35 34 719
inż. Krzysztof Gruca
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: +48 18 35 34 719

Posterunek Straży Leśnej

inż. Mateusz Święs
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 18 35 34 719/ 530 819 282
Andrzej Drab
Strażnik leśny
Tel.: +48 18 35 34 719

Stanowisko ds. pracowniczych

Bożena Załęska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 18 35 34 719