Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami

mgr inż. Paulina Główczyk

St. ref. ds. Administracyjno-Gospodarczych

Nadleśnictwo Łosie

tel: +48 18 35 34 719

tel/fax: +48 18 35 34 722

e-mail: losie@krakow.lasy.gov.pl