Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami

mgr inż. Bartłomiej Sołtys

Nadleśniczy

Nadleśnictwo Łosie

tel: +48 18 35 34 719/ 509 398 230

tel/fax: +48 18 35 34 722

e-mail: losie@krakow.lasy.gov.pl