Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzania Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

·         opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,

·         analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,

·         program ochrony przyrody,

·         określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Niedźwiedź w Nadleśnictwie Łosie.

Niedźwiedź w Nadleśnictwie Łosie.

Szanowni Państwo,

 

W związku z odnotowanymi w ostatnim czasie częstszymi niż zwykle spotkaniami mieszkańców i turystów z młodym osobnikiem niedźwiedzia brunatnego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie wzmożonej ostrożności w trakcie przebywania na terenach leśnych Nadleśnictwa Łosie.

Niedźwiedź co prawda jest gatunkiem z dobrze wykształconym naturalnym instynktem lęku przed człowiekiem, jednak mając na uwadze tężyznę fizyczną tego zwierzęcia oraz znane np. z terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego zdarzenia niebezpieczne z udziałem niedźwiedzi, rekomendujemy  aby w trakcie leśnych wycieczek nie zbaczać z wyznaczonych i uczęszczanych tras i szlaków, nie chodzić pojedynczo, obserwować teren w zasięgu wzroku, a także unikać wchodzenia w gąszcz leśnych młodników i zarośli.

W przypadku spotkania z tym drapieżnikiem należy podjąć próbę spokojnego oddalenia się  obserwując czy zwierzę nie zdecydowało się na "sprawdzenie" z kim ma do czynienia. Gdyby zwierzę zainteresowało się nami warto aby na drodze oddalania się od niego pozostawić np. plecak, który odwróci od nas ewentualną uwagę niedźwiedzia.

Pamiętajmy, że w takiej sytuacji ucieczka może tylko pogorszyć naszą sytuację (niedźwiedź rozwija bowiem prędkość nawet do 50 km/h!), dlatego jeśli niedźwiedź zacznie się do nas zbliżać wówczas należy położyć się na ziemi z osłoniętym karkiem oraz podkurczonymi kolanami pod klatkę piersiową (tzw. pozycja embrionalna z dłońmi splecionymi na karku). W większości przypadków tak ułożoną osobę niedźwiedź jedynie obwącha  i po pewnym czasie odejdzie nie wyrządzając nam żadnej szkody. Zdecydowanie odradzamy wszelkie próby wykonywania zdjęć, gdyż czas który poświęcamy na ich zrobienie może okazać się kluczowy w przypadku próby bezpiecznego oddalenia.

Bardzo prosimy o rozwagę oraz informowanie nas o wszelkich przypadkach spotkania z tym potężnym ssakiem.

Pszczelarzy, którzy ulokowali swoje pasieki w lasach Nadleśnictwa prosimy o ich pilne zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Niedźwiedź to piękne zwierzę a jego obecność tylko potwierdza bogactwo świata fauny zamieszkującej lasy Beskidu Niskiego - z czego my leśnicy jesteśmy bardzo dumni.