Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzania Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

·         opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,

·         analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,

·         program ochrony przyrody,

·         określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kolejny obiekt mostowy wyremontowany

Kolejny obiekt mostowy wyremontowany

Z dumą informujemy, że w dniu 09.09.2022 r. zakończono realizację przedsięwzięcia w miejscowości Banica mającego na celu kompleksowe wyremontowanie mostu w ciągu drogi powiatowej Florynka-Izby.

Inwestorem zadania był Powiat Gorlicki. W ramach remontu wymienione zostały drewniane poprzecznice oraz słupki i pochwyt drewniany. Przyczółki mostu wzmocniono betonowymi płytami. Wykonana została również nowa nawierzchnia asfaltowa.

Dzięki remontowi most stał się o wiele bezpieczniejszy dla wszystkich użytkowników drogi. Jego poprzedni stan w zasadzie uniemożliwiał po nim ruch zarówno samochodów osobowych jak i tych przewożących drewno. Inwestycja pochłonęła blisko 250 tys. zł i była możliwa m.in. dzięki pomocy finansowej Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łosie  w wysokości 200 tys. zł.

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Gorlickiego na czele z Panią Starostą Marią Gubała  za podjętą współpracę, która zaowocowała poprawą bezpieczeństwa lokalnej społeczności.