Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Wśród roślin naczyniowych stwierdzonych na terenie Nadleśnictwa Łosie występuje około 86 gatunków podlegających różnym formom ochrony: 2 gatunki z konwencji berneńskiej, 64 gatunki objęte w Polsce ochroną ścisłą i 13 gatunków objętych ochroną częściową. Ponadto występuje 18 gatunków wymagających ochrony czynnej. Dodatkowo we flo­rze naczyniowej stwierdzono 29 gatunków roślin wymierających i zagrożonych, umieszczonych na Polskiej Czerwonej Liście Roślin.

Na terenie Nadleśnictwa Łosie swą ostoję znajduje szereg chronionych gatunków zwierząt, spośród których na wyróżnienie zasługują:

  • owady: Nadobnica alpejska, paź żeglarz, niepylak mnemozyna, kozioróg dębosz, jelonek rogacz, biegacze,
  • płazy: kumak górski, ropucha szara, ropucha zielona, salamandra plamista, traszka górska, traszka zwyczajna,
  • gady: padalec, gniewosz plamisty, wąż eskulapa, zaskroniec, żmija zygzakowata,
  • ptaki: derkacz, dudek, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puszczyk uralski, bocian czarny, puchacz,
  • ssaki: podkowiec mały, nocek orzęsiony, niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, żbik.

Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono też występowanie chronionych grzybów, m.in. soplówki jodłowej i szmaciaka gałęzistego.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wakacyjna działalność edukacyjno-promocyjna Nadleśnictwa Łosie

Wakacyjna działalność edukacyjno-promocyjna Nadleśnictwa Łosie

Koniec czerwca i lipiec w naszym regionie były miesiącami obfitującym w wiele wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, które mieliśmy okazję uatrakcyjnić poprzez stoisko edukacyjno-promocyjne.

Nadleśnictwo Łosie wzięło udział w następujących wydarzeniach:

XI Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP Powiatu Gorlickiego w Uściu Gorlickim (przy współpracy z Zarządem Powiatowym ZOSP odział w Gorlicach oraz UG Uście Gorlickie)

Piknik Rodzinnym z OSP Wysowa-Zdrój (przy współpracy z OSP Wysowa)

Piknik Rodzinny w Uściu Gorlickim (przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uściu Gorlickim)

Piknik Rodzinny w Klimkówce: Bezpieczeństwo-Zabawa-Nauka (przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach)

Stoisko Nadleśnictwa wyposażone w liczne eksponaty przyrodnicze oraz oferujące zabawy i konkursy, w których nagrodami były m.in. sadzonki drzew do samodzielnego posadzenia, cieszyło się ogromną popularnością wśród uczestników ww. imprez.

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną.

Zapraszamy do odwiedzania naszych stoisk. Już wkrótce będziemy obecni na Święcie Rydza w Wysowej.