Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Wśród roślin naczyniowych stwierdzonych na terenie Nadleśnictwa Łosie występuje około 86 gatunków podlegających różnym formom ochrony: 2 gatunki z konwencji berneńskiej, 64 gatunki objęte w Polsce ochroną ścisłą i 13 gatunków objętych ochroną częściową. Ponadto występuje 18 gatunków wymagających ochrony czynnej. Dodatkowo we flo­rze naczyniowej stwierdzono 29 gatunków roślin wymierających i zagrożonych, umieszczonych na Polskiej Czerwonej Liście Roślin.

Na terenie Nadleśnictwa Łosie swą ostoję znajduje szereg chronionych gatunków zwierząt, spośród których na wyróżnienie zasługują:

  • owady: Nadobnica alpejska, paź żeglarz, niepylak mnemozyna, kozioróg dębosz, jelonek rogacz, biegacze,
  • płazy: kumak górski, ropucha szara, ropucha zielona, salamandra plamista, traszka górska, traszka zwyczajna,
  • gady: padalec, gniewosz plamisty, wąż eskulapa, zaskroniec, żmija zygzakowata,
  • ptaki: derkacz, dudek, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puszczyk uralski, bocian czarny, puchacz,
  • ssaki: podkowiec mały, nocek orzęsiony, niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, żbik.

Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono też występowanie chronionych grzybów, m.in. soplówki jodłowej i szmaciaka gałęzistego.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

OCHRONA CISA POSPOLITEGO

OCHRONA CISA POSPOLITEGO

Nadleśnictwo Łosie uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP Kraków". Projekt dofinansowany jest przez NFOŚiGW (15%) oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (85%).

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2010-2014.

Projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i wielopłaszczyznowych działań, których efektem będzie ochrona istniejących skupisk cisa pospolitego Taxus baccata L., jego siedlisk oraz rzadkich gatunków grzybów współtowarzyszących, celem stworzenia dogodnych warunków rozmnażania i zabezpieczenia złożonej puli genowej na terenie Małopolski.

 

Nadleśnictwo Łosie w ramach projektu zaplanowało wprowadzenie cisa pospolitego w miejsca potencjalnego występowania. w 2014 r. założono uprawy cisowe o łącznej pow. 2,65 ha w Leśnictwie Stawisza w oddziałach 54c, 73i, 78a i b. Uprawy w ramach ich ochrony przed zwierzyną zostały ogrodzone oraz oznaczone.

fot. Krystian Plata

 

fot. Krystian Plata

fot. Paweł Rębisz

 

Nasadzenia  cisa wykonano również w formie żywopłotu wokół ogrodzenia gospodarstwa szkółkarskiego, w rzędzie co około 50 cm oraz osłonięto glebę wzdłuż nasadzeń matą ściółkującą, chroniącą przed nadmiernym zachwaszczeniem. Nasadzenia żywopłotowe stworzyły szpaler o długości około 500 m, który będzie pełnił funkcję osłony szkółki leśnej.

 

Działania promocyjne Projektu „CIS" na terenie Nadleśnictwa Łosie przeprowadzono 28.09.2014 r. w miejscowości Wysowa Zdrój, na imprezie plenerowej pn. „Święto Rydza", w której wzięło udział około 10 000 osób. W ramach promocji Nadleśnictwo ustawiło stoisko oznaczone roll-up projektu „CIS", gdzie przeprowadzono konkursy i quizy o tematyce przyrodniczej między innymi o biologii cisa pospolitego oraz samego projektu. Nagrodami w konkursach były gadżety z logiem projektu oraz 300 sadzonek cisa. Na imprezie zorganizowano również konkurs na scenie amfiteatru w parku zdrojowym w godz. 15.00 do 16.00, w którym wzięło udział 22 osoby – nagrodzone sadzonkami cisa i gadżetami, w trakcie tego konkursu przeprowadzono również pogadankę z informacjami na temat projektu. Pogadankę wysłuchała cała widownia zgromadzona w amfiteatrze tj. około 500 osób

fot. Paweł Rębisz

fot. Paweł Rębisz

fot. Adrian Dusza

fot. Adrian Dusza

fot. Adrian Dusza

fot. Adrian Dusza