Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Łosie

Nadleśnictwo Łosie zarządza 16,8 tys. ha lasów państwowych i sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w 2.3 tys. ha lasów prywatnych.

Lasy Nadleśnictwa Łosie położone są Beskidzie Niskim, w dorzeczach Ropy i Białej, głównie na stokach i grzbietach pasm górskich, zbudowanych z  gruboławicowych, różnoziarnistych piaskowców i łupków tworzących flisz karpacki. Obecna rzeźba terenu jest  wynikiem procesów górotwórczych w orogenezie alpejskiej i działalności lodowców w okresie czwartorzędu. Powstały wówczas pasma i szczyty górskie, z których najwyższe to:  Lackowa (997 m n.p.m.), Ostry Wierch (930 m n.p.m.), Jaworzyna (881 m n.p.m.).

Przeważają gleby brunatne występujące na ponad 90 % powierzchni. Na pozostałej części występują gleby płowe, rdzawe,  glejowe, a w dolinach rzek mady rzeczne. W warunkach panującego klimatu umiarkowanego o charakterze klimatu górskiego oraz w wyniku długotrwałego procesu rozwoju roślinności, na glebach tych wykształciły się siedliska leśne. Przeważającym typem siedliskowym lasu jest las górski świeży, zajmujący ponad 93 % powierzchni. W pozostałej części występuje las górski wilgotny i las mieszany górski, a w terenach nadrzecznych las łęgowy górski i ols jesionowy górski.

W Nadleśnictwie Łosie dominują drzewostany bukowe i jodłowe. Istotny udział w składzie gatunkowym drzewostanów ma także sosna, pochodząca z okresu powojennych zalesień gruntów rolnych. Drzewostany sosnowe jako niezgodne z siedliskami górskimi od kilku dziesięcioleci są stopniowo przebudowywane na bukowo-jodłowe. W formie domieszki  w składzie gatunkowym występują właściwie wszystkie gatunki lasotwórcze. Znaczący udział wykazują: modrzew, jawor, świerk, olsza szara, brzoza, jesion, grab. Znaczenie biocenotyczne mają: wiązy, dęby, olsza czarna, osika, lipa, trześnia i in.

Lasy Nadleśnictwa Łosie charakteryzuje wyjątkowe bogactwo florystyczne.

Krzewy i rośliny runa to ważne elementy ekosystemu leśnego. Spośród nich występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej, m.in.: obrazki alpejskie, storczyk plamisty, podkolan biały, listera jajowata, gółka długoostrogowa, buławnik mieczolistny, kruszczyk błotny i szerokolistny, storczyk męski, dziewięćsił bezłodygowy, zimowit jesienny, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, pokrzyk wilcza jagoda, widłaki goździsty i jałowcowaty, paprotnik kolczysty, podrzeń żebrowiec.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Niedźwiedź w Nadleśnictwie Łosie.

Niedźwiedź w Nadleśnictwie Łosie.

Szanowni Państwo,

 

W związku z odnotowanymi w ostatnim czasie częstszymi niż zwykle spotkaniami mieszkańców i turystów z młodym osobnikiem niedźwiedzia brunatnego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie wzmożonej ostrożności w trakcie przebywania na terenach leśnych Nadleśnictwa Łosie.

Niedźwiedź co prawda jest gatunkiem z dobrze wykształconym naturalnym instynktem lęku przed człowiekiem, jednak mając na uwadze tężyznę fizyczną tego zwierzęcia oraz znane np. z terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego zdarzenia niebezpieczne z udziałem niedźwiedzi, rekomendujemy  aby w trakcie leśnych wycieczek nie zbaczać z wyznaczonych i uczęszczanych tras i szlaków, nie chodzić pojedynczo, obserwować teren w zasięgu wzroku, a także unikać wchodzenia w gąszcz leśnych młodników i zarośli.

W przypadku spotkania z tym drapieżnikiem należy podjąć próbę spokojnego oddalenia się  obserwując czy zwierzę nie zdecydowało się na "sprawdzenie" z kim ma do czynienia. Gdyby zwierzę zainteresowało się nami warto aby na drodze oddalania się od niego pozostawić np. plecak, który odwróci od nas ewentualną uwagę niedźwiedzia.

Pamiętajmy, że w takiej sytuacji ucieczka może tylko pogorszyć naszą sytuację (niedźwiedź rozwija bowiem prędkość nawet do 50 km/h!), dlatego jeśli niedźwiedź zacznie się do nas zbliżać wówczas należy położyć się na ziemi z osłoniętym karkiem oraz podkurczonymi kolanami pod klatkę piersiową (tzw. pozycja embrionalna z dłońmi splecionymi na karku). W większości przypadków tak ułożoną osobę niedźwiedź jedynie obwącha  i po pewnym czasie odejdzie nie wyrządzając nam żadnej szkody. Zdecydowanie odradzamy wszelkie próby wykonywania zdjęć, gdyż czas który poświęcamy na ich zrobienie może okazać się kluczowy w przypadku próby bezpiecznego oddalenia.

Bardzo prosimy o rozwagę oraz informowanie nas o wszelkich przypadkach spotkania z tym potężnym ssakiem.

Pszczelarzy, którzy ulokowali swoje pasieki w lasach Nadleśnictwa prosimy o ich pilne zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Niedźwiedź to piękne zwierzę a jego obecność tylko potwierdza bogactwo świata fauny zamieszkującej lasy Beskidu Niskiego - z czego my leśnicy jesteśmy bardzo dumni.