Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych (HCVF)

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych (HCVF)

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika
z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Na terenach Nadleśnictwa Łosie  w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Rozmieszczenie lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.

 

Monitoring lasów HCVF prowadzony w sposób ciągły podczas pełnienia obowiązków służbowych leśniczych i podleśniczych wykazał, że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, a zachodzące zmiany wynikają jedynie z naturalnych procesów występujących w drzewostanach.

Wyniki rocznego monitoringu drzewostanów HCVF w nadleśnictwie dostępne są w załączniku poniżej.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów można zgłaszać do Nadleśnictwa Łosie na adres  losie@krakow.lasy.gov.pl


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Niedźwiedź w Nadleśnictwie Łosie.

Niedźwiedź w Nadleśnictwie Łosie.

Szanowni Państwo,

 

W związku z odnotowanymi w ostatnim czasie częstszymi niż zwykle spotkaniami mieszkańców i turystów z młodym osobnikiem niedźwiedzia brunatnego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie wzmożonej ostrożności w trakcie przebywania na terenach leśnych Nadleśnictwa Łosie.

Niedźwiedź co prawda jest gatunkiem z dobrze wykształconym naturalnym instynktem lęku przed człowiekiem, jednak mając na uwadze tężyznę fizyczną tego zwierzęcia oraz znane np. z terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego zdarzenia niebezpieczne z udziałem niedźwiedzi, rekomendujemy  aby w trakcie leśnych wycieczek nie zbaczać z wyznaczonych i uczęszczanych tras i szlaków, nie chodzić pojedynczo, obserwować teren w zasięgu wzroku, a także unikać wchodzenia w gąszcz leśnych młodników i zarośli.

W przypadku spotkania z tym drapieżnikiem należy podjąć próbę spokojnego oddalenia się  obserwując czy zwierzę nie zdecydowało się na "sprawdzenie" z kim ma do czynienia. Gdyby zwierzę zainteresowało się nami warto aby na drodze oddalania się od niego pozostawić np. plecak, który odwróci od nas ewentualną uwagę niedźwiedzia.

Pamiętajmy, że w takiej sytuacji ucieczka może tylko pogorszyć naszą sytuację (niedźwiedź rozwija bowiem prędkość nawet do 50 km/h!), dlatego jeśli niedźwiedź zacznie się do nas zbliżać wówczas należy położyć się na ziemi z osłoniętym karkiem oraz podkurczonymi kolanami pod klatkę piersiową (tzw. pozycja embrionalna z dłońmi splecionymi na karku). W większości przypadków tak ułożoną osobę niedźwiedź jedynie obwącha  i po pewnym czasie odejdzie nie wyrządzając nam żadnej szkody. Zdecydowanie odradzamy wszelkie próby wykonywania zdjęć, gdyż czas który poświęcamy na ich zrobienie może okazać się kluczowy w przypadku próby bezpiecznego oddalenia.

Bardzo prosimy o rozwagę oraz informowanie nas o wszelkich przypadkach spotkania z tym potężnym ssakiem.

Pszczelarzy, którzy ulokowali swoje pasieki w lasach Nadleśnictwa prosimy o ich pilne zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Niedźwiedź to piękne zwierzę a jego obecność tylko potwierdza bogactwo świata fauny zamieszkującej lasy Beskidu Niskiego - z czego my leśnicy jesteśmy bardzo dumni.