Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Wszystkie prace z zakresu zagospodarowania lasu w Nadleśnictwie Łosie realizowane są w oparciu o 10-letnie Plany Urządzania Gospodarstwa Leśnego.

Wśród głównych zadań hodowlanych określonych przez Plan Urządzania Lasu na lata 2009-2018, dla nadleśnictwa jest:

 • utrzymanie i poprawa zdrowotności lasów poprzez planowanie zabiegów, które zmierzają do osiągnięcia różnorodności gatunkowej, wiekowej i genetycznej przy możliwie maksymalnym wykorzystaniu procesów naturalnych,
 • przebudowa, często wielkoprzestrzennych układów drzewostanów przedplonowych i monokultur świerkowych, celem urozmaicenia ich struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej,
 • zachowanie, ochrona i wzbogacenie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych poprzez między innymi wprowadzanie w skład odnowień gatunków domieszkowych, preferowanie odnowienia naturalnego lasu oraz pozostawianie części zasobów drzewnych do naturalnego rozkładu.

 

Nadleśnictwo planuje w latach 2009-2018  następujące działania z zakresu odnowienia  i  pielęgnowania lasu:

 

Odnowienie lasu

 

-           odnowienia przy rębniach złożonych na – 1049 ha

-           podsadzenia, dolesienia i uzupełnienia na – 146 ha

 

Pielęgnowanie lasu

 

-           pielęgnowanie nowozakładanych upraw na – 1079  ha

-           pielęgnowanie upraw (CW) na  – 670  ha

-           pielęgnowanie młodników (CP) na  - 2848  ha

-           trzebieże na 10096  ha

 

 

Produkcja szkółkarska

 

Produkcja szkółkarska prowadzona jest na szkółce gruntowej w L-ctwie Magura o pow. produkcyjnej  0,34 ha, oraz na zmodernizowanej (dzięki dofinansowaniu środkami NFOŚiGW)  szkółce tunelowej w L-ctwie Ropa o pow. produkcyjnej  0,50 ha. Na szkółkach nadleśnictwo hoduje sadzonki głównych  gatunków lasotwórczych: głównie (jodła i buk) oraz domieszki jak (jawor, wiąz, czereśnię ptasią, lipę i modrzewia).

 

 

Nasiennictwo i selekcja

 

Baza leśnego materiału podstawowego służąca do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego w nadleśnictwie jest różnorodna. Stanowią ją wyłączone drzewostany nasienne (WDN), gospodarcze drzewostany nasienne(GDN), drzewa doborowe i źródła nasion.

 

Na terenie nadleśnictwa zlokalizowane są:

 

-  cztery wyłączone drzewostany nasienne ( bukowe i jodłowe) o łącznej pow. 91,5 ha

-  gospodarcze drzewostany nasienne (bukowe, jodłowe i modrzewiowe) o łącznej pow. 113,91 ha

-  drzewa doborowe – łącznie 25 sztuk w tym jodły – 11 szt., buki – 9 szt., sosny – 5 szt.

-  pięć drzewostanów wytypowane jako źródła nasion (lipa, daglezja, czereśnia, klon i jawor)

-  w celu zachowania cennych populacji n-ctwo wyznaczyło jodłowy drzewostan zachowawczy o pow. 34,45 ha

 

W celu zachowania wartościowych zasobów genowych i poprawy jakości drzewostanów z nasion pochodzących z wyłączonych drzewostanów nasiennych nadleśnictwo zakłada uprawy pochodne (jodłowe, bukowe i modrzewiowe), których powierzchnia wynosi niespełna 200 ha.

 

Na terenie nadleśnictwa założone są również dwie uprawy testujące (jodły i buka) w ramach programu testowania potomstw.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wszystkich miłośników bushcraftu i survivalu zapraszamy do zwiększonej ilości obszarów objętych programem „Zanocuj w lesie”.

Wszystkich miłośników bushcraftu i survivalu zapraszamy do zwiększonej ilości obszarów objętych programem „Zanocuj w lesie”.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  oraz z poziomu aplikacji mBDL (dostępnej na adroid oraz iphone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru ( dostępny w załączniki na dole strony)
 2. Informacjami, gdzie wyznaczone jest miejsca do rozpalenia ogniska oraz parkingi 
 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy
 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
 5. Informacjami pojawiającymi się na stronie nadleśnictwa w zakładce turystyka/zanocuj w lesie, gdzie na bieżąco będziemy informować o  ograniczeniach w korzystaniu  z obszaru z związku z prowadzonymi pracami leśnymi lub polowaniami.
 6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
 7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszarze na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1.     terminy polowań zbiorowych gmina Ropa [http://www.ropa.iap.pl/],
  2.     terminy polowań zbiorowych gmina Uście Gorlickie [http://www.usciegorlickie.pl/],
  3.     terminy polowań zbiorowych gmina Gorlice [http://www.gmina.gorlice.pl/],

Chęć zanocowania w lesie na obszarze programu należy każdorazowo zgłosić mailowo na adres losie@krakow.lasy.gov.pl nie później niż dwa dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego Nadleśnictwa, które będzie formalnym wyrażeniem ewentualnej zgody na pobyt.

 

Podaj następujące dane:

 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • telefon kontaktowy,
 • mail kontaktowy,
 • liczbę nocy (daty),
 • liczbę osób,

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Karol Gutowski, karol.gutowski@krakow.lasy.gov.pl

 

Nadleśnictwo Łosie przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Wszystkich, korzystających z programu "Zanocuj w lesie" prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety (link poniżej). 

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl