Lista aktualności Lista aktualności

Projekt Małej Retencji Górskiej

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

 

 

Nadleśnictwo Łosie uczestniczy w projekcie Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", który trwał  od 2010 do 2014 r..

Projekt  dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach III osi priorytetowej.

 

 

W ramach projektu Nadleśnictwo Łosie planuje wykonać:

 

  1. Zabudowę szlaków zrywkowych, która ma na celu  ograniczenie nadmiernego spływu powierzchniowego  poprzez zabezpieczenie  odkrytych warstw gleby na szlakach zrywkowych oraz przywrócenie wody warstwom podskórnym gleby leśnej poza szlakami. Celem jest także przeciwdziałanie przedostawaniu się erodowanego materiału i zawiesiny do rzeki Ropa.
  2. Przebudowę brodów, co ma na celu zabezpieczenie ciągłości biologicznej górnego odcinka ( 70,9-78,7 km) rzeki Ropa oraz jej dopływów, w miejscach przecinania się cieków z drogami i szlakami leśnymi.  W takich miejscach  prędkość wody w korycie wzrasta, a w trakcie roztopów i większych opadów deszczu woda powoduje nadmierną erozję dna i brzegów,
  3. Modernizację oraz budowę nowych zbiorników wodnych, które  pełniły będą  funkcję „kałuż ekologicznych", stanowiąc sprzyjające siedlisko dla płazów, gadów oraz innych organizmów wodnych. Planowane obiekty zwiększą także atrakcyjność turystyczną i walory krajobrazowe kompleksów leśnych.

 

 

Do końca 2012 roku Nadleśnictwo w ramach projektu Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", wykonało zabudowę szlaków zrywkowych w Leśnictwach: Wysowa, Uście Gorlickie i Ropa:

 

fot. Paweł Rębisz

 

fot. Paweł Rębisz

 

Zbudowano 6 kompleksów zbiorników wodnych w Leśnictwach: Ropa, Izby, Wysowa, Stawisza i Brunary. Łącznie zbiorniki mogą zgromadzić przeszło 7 tys m3 wody.

Zbiorniki w bardzo krótkim czasie po wybudowaniu "ożyły", pojawiła się roślinność wodna, zaroiło się od żab i traszek a z wodopoju chętnie korzysta zwierzyna leśna.

 

fot. Paweł Rębisz

 

 

 

Wykonano także przebudowę brodów na górnym odcinku rzeki Ropa w Leśnictwie Wysowa

 

fot. Paweł Rębisz

 

fot. Paweł Rębisz