Lista aktualności Lista aktualności

ZASŁUŻENI DLA ROLNICTWA

W dniu 7 lipca 2019 r. w Stróżach k/Grybowa w trakcie wydarzenia „Biesiada u Bartnika” odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń honorowych "Zasłużeni dla Rolnictwa".

Odznaka może być nadawana osobom /także cudzoziemcom/ za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

Odznaczenie wraz z legitymacją wręcza uroczyście minister właściwy do spraw rolnictwa lub osoba przez niego upoważniona, odznakę nosi się na prawej stronie piersi i jest nadawana jednokrotnie.

Odznaką jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy 30 mm. W środku medalu jest umieszczona płaskorzeźba przedstawiająca dłonie trzymające garść ziemi, w której wyrasta młoda roślina. Roślina ta pokryta jest zieloną emalią. Obok rośliny umieszczony jest napis „zasłużony dla rolnictwa”. Medal jest zawieszony na zawieszce o wymiarach  30 mm x 9 mm. Zawieszka ma kształt biało-czerwonej wstążki pokrytej w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. Na środku wstążki, na czerwono emaliowanej tarczy jest umieszczony orzeł w kolorze srebrnym, według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej stronie zawieszki jest umocowane zapięcie. Odznaka jest wykonana z tombaku.

Nadleśnictwo, dzięki prowadzonej proekologicznej gospodarce przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej poprzez sadzenie i zwiększanie udziału drzew i krzewów miododajnych- powiększając w ten sposób pożytek dla zapylaczy. Pasieki są lokalizowane także w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa-nieodpłatnie, gdzie czyste, nie skażone pestycydami środowisko zachęca pszczelarzy do korzystania z gruntów LP, bo to przyczynia się do wzrostu pogłowia rodzin pszczelich. Jest to istotne, ze względu na fakt, że pszczoły są odpowiedzialne za zapylanie około 80% roślinności na całej kuli ziemskiej (w tym warzyw i owoców).

Słynne słowa przypisywane Albertowi Einsteinowi „...gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia”, dlatego tak ważna jest dbałość o zwiększanie populacji pszczoły miodnej, pszczół samotnic, dzikich pszczół, trzmieli, gdyż  te owady przyczyniają się do większej i lepszej jakości zapylania, co wiąże się z produkcją żywności dla człowieka i paszy dla zwierząt.

Odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” w tym dniu zostały uhonorowane następujące osoby reprezentujące Lasy Państwowe:

Z Nadleśnictwa Łosie:

Franciszek Zygarowicz- Nadleśniczy oraz Piotr Wojtas- Zastępca Nadleśniczego.

Z Nadleśnictwa Gorlice:

Józef Legutko- Nadleśniczy