Lista aktualności Lista aktualności

Stałe miejsca wyznaczone na ognisko


Zgodnie z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2. korzystania z otwartego płomienia;
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
 
Na terenie Nadleśnictwa Łosie występują stałe miejsca wyznaczone do rozpalania ognia - są to obiekty:

- Miejsce biwakowania Bielanka
- Miejsce biwakowania Hańczowa
- Miejsce Biwakowania Regietów
- Wiata Leśnictwo Kwiatoń
- Wiata Leśnictwo Hańczowa

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami obiektów.