Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowa Konferencja ,,Europa Karpat

Na terenie nadleśnictwa  Łosie w niewielkiej miejscowości  Regietów odbyła się po raz kolejny Międzynarodowa Konferencja ,,Europa Karpat” na której zgromadzili się politycy, samorządowcy, naukowcy z terenu Karpackiego Polski oraz zagranicy. Podczas Konferencji przeprowadzono trzy panele.

Tematem panelu pierwszego były wyzwania środowiskowe w regionie Karpat, gdzie poruszano temat leśnictwa, rolnictwa i pasterstwa na obszarze całych Karpat. Drugi panel przedstawiał wielowymiarową współpracę samorządową, gdzie dyskutowano o bezpieczeństwie, infrastrukturze drogowej oraz współpracy w zakresie sportu i turystyki. Na trzecim panelu omawiano temat Kultury i Architektury regionu Karpat, gdyż jest to jeden z niewielu obszarów cechujących się dobrze zachowaną architekturą drewnianej w większości wpisaną na listę UNESCO.

Podczas konferencji miała miejsce także uroczystość wręczenia Kordelasów Leśnika Polskiego przez Pana Jana Kosiorowskiego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Kordelasem wyróżniono osoby za szczególne zasługi  dla rozwoju Lasów Państwowych i Gospodarki Leśnej dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju Lasów Państwowych i Gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Łosie wraz z Nadleśnictwem Gorlice oraz Nadleśnictwem Nawojowa przygotowało i zaprezentowało przy okazji Konferencji materiały informacyjne i edukacyjne z dziedziny leśnictwa